24 SEVEN OFFICE

Et komplett og fleksibelt ERP-system i skyen

Skap vekst, frigjør tid og skreddersy arbeidsflyt med et skalerbart forretningssystem tilpasset SMBer og Store bedrifter

Heldigitalt bilagsmottak

Bilagsmottaket håndterer og leser alle fakturaformater. Med noen få tastetrykk vil både registrering og kontering av bilag skje automatisk

Ferdig integrert med bank og Altinn

Fullfør alle betalinger og lever MVA-oppgaver med kode fra Altinn, direkte fra regnskapsprogrammet

AutoBokfør og AI Assistant

Automatiser alle prosesser rundt regnskapet med AI Assistant eller start med AutoBokfør for automatisk bokføring av EHF-fakturaer

Effektiv bilagsflyt og fortløpende godkjenning av bilag fra mobil

Videresend bilag på attestasjonsflyt, slik at rett person kan godkjenne riktig bilag, før de går videre til bokføring og betaling

Din bedrift er unik – skreddersy arbeidsflyt og prosesser

Tilpass regnskapsprogrammet etter bedriftens behov. 24SevenOffice er tilrettelagt for integrasjoner mot andre systemer, slik at unødvendige manuelle prosesser kan erstattes med automatiserte løp

Bruk regnskapet som styringsverktøy

Med et løpende oppdatert regnskap har din bedrift et styrings- og beslutningsgrunnlag basert på ferskvare, ikke utdaterte tall hentet fra frysedisken